Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Plany pracy:

Plan pracy na styczeń

Tydzień pierwszy – W krainie baśni.

Interesujemy się książką

Organizowanie w sali kącika książek − systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej − zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację − przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu. Wzbudzanie zainteresowania literaturą − słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów − tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.

 

Tydzień drugi: Zimowe  potrzeby  ptaków

Poznajemy przyrodę

Zima − dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach − nazywanie ptaków odwiedzających karmnik − zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami − rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

 

Tydzień trzeci: Rodzice rodziców

Nasze rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym − przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

 

Tydzień czwarty: Egzotyka na talerzu

Poznajemy przyrodę

- rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa egzotyczny

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw, samodziel­ne wykonywanie wy­branych,

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Zdrowie na talerzu – poznawanie zdrowych potraw z kukurydzy.

Plan pracy na miesiąc luty

Tydzień pierwszy

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

− ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
− przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień drugi

Nasza edukacja matematyczna
Organizacja przestrzeni i czasu
− dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

− nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia

 − zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy

 − poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego

− nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy,

− odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

 

Tydzień trzeci

Poznajemy przyrodę

- rozpoznawanie i nazywanie warzyw po smaku i dotyku,

- nazywanie zmysłów człowieka i wyjaśnianie ich roli w poznawaniu przyrody,

- założenie hodowli nowalijek,

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie.

Bezpieczeństwo

- dbanie o bezpieczeństwo w kontaktach z innymi osobami,

- uzmysłowienie potrzeby przekazania komuś zaufanemu informacji w razie poczucia zagrożenia.

Wzmacnianie więzów w rodzinie

- kultywowanie tradycji, zwyczajów –obchody Dnia Zakochanych.

 

Tydzień czwarty

Nasza Ziemia
Poznawanie świata

 − poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:

− wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz,

− poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat,

− gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem,

− poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma,

− poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

Plan pracy na miesiąc marzec

Tydzień pierwszy

Poznajemy przyrodę

Wiosna

− poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

− dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

− nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

Tydzień drugi

Poznajemy przyrodę

Zima

− poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości,

− poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

− poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw  naturalnych.

Tydzień trzeci i czwarty

Poznajemy przyrodę

Wiosna

− obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy),

− poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Tydzień piąty

Poznajemy przyrodę

Wiosna

− obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,

− poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach,

- rozpoznawanie i nazywanie warzyw po smaku i dotyku oraz ich zastosowanie i wykorzystanie przez człowieka.

brak planu pracy dla tego miesiąca
brak planu pracy dla tego miesiąca
brak planu pracy dla tego miesiąca
brak planu pracy dla tego miesiąca
brak planu pracy dla tego miesiąca

Plan pracy na wrzesień

Tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Przedszkole drugi dom.

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

 

To ja

Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej.

 

Tydzień drugi. Temat tygodnia: Przedszkole – drugi dom.

 

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

 

To ja

Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy, rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej, oglądanie zdjęć, ilustra­cji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływa­nie się do własnych ob­serwacji w celu zwró­cenia uwagi na piękno naszego kraju.

 

Tydzień trzeci. Temat tygodnia: Uliczne sygnały

 

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych,

- zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek, poznawanie wybra­nych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

 

Tydzień czwarty. Temat tygodnia: Jesień w lesie

 

Poznajemy przyrodę

Jesień

- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawi­ska usychania liści,

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach,

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób,

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych (boro­wik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromot­nikowy) ,

- pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

Tydzień piąty. Temat tygodnia: Jesień w sadzie

Poznajemy przyrodę

Jesień

- rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa sad,

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodziel­ne wykonywanie wy­branych,

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Plan pracy na październik

 

Tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Pieczywo i owoce w naszej diecie

Poznajemy przyrodę

Jesień

- rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa sad

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodziel­ne wykonywanie wy­branych ,

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

 

Poznajemy etapy powstawania mąki

- ziarno, nazwy zbóż, skąd się bierze mąka, co robimy z mąki?

- od ziarenka do bochenka – wycieczka do piekarni.

Zdrowie na talerzu – poznawanie zdrowych potraw z owoców i zboża.

 

Tydzień drugi. Temat tygodnia: Jesień na działce.

Poznajemy przyrodę

Jesień

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybra­nych,

- rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, do­tyku, smaku, zapachu.

 

Tydzień trzeci. Temat tygodnia: Nasze rodziny

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

- podawanie informacji, ja­kie zawody wykonują ro­dzice, czym się zajmują,

- określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny,

- podawanie powiązań między członkami rodzi­ny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty,

- wyjaśnienie wielo­znaczności słowa dom,

- dzielenie się wiadomo­ściami na temat życia w rodzinie, np. sposo­bów wspólnego spędza­nia czasu, pojawienia się nowego potomka.

 

Wzmacnianie więzów w rodzinie

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

Tydzień czwarty. Temat tygodnia: Nasi domowi ulubieńcy

Poznajemy przyrodę

Przyroda w sali, w domu

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapew­nienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

Plan pracy na listopad


Tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Domy i domki

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie osób pracu­jących w bliskim otocze­niu przedszkola

 - poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie,

- nazywanie zawodów związanych z budow­nictwem.

 

Poznajemy przyrodę

Jesień

- pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

Tydzień drugi. Temat tygodnia: Wykorzystanie warzyw. Innowacja pedagogiczna

Poznajemy przyrodę

Jesień

- rozpoznawanie i nazywanie różnych rodzajów warzyw z rodziny dyniowatych,

- nazywanie i samodzielne wykonywanie przetworów z warzyw,

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

 

Tydzień trzeci. Temat tygodnia: Urządzenia elektryczne

Nasz kontakt z techniką

Doświadczenia konstruk­cyjno-techniczne

- bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. te­lewizora, komputera, odtwarzacza płyt kom­paktowych, wideo,

- poznawanie, w sposób bezpośredni lub po­średni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. ko­rzystanie z telefonu sta­cjonarnego lub komór­kowego, komputera).

 

Tydzień czwarty. Temat tygodnia: Zdrowie naszym skarbem

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

- ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych wy­stępujących w danej porze roku (zapobiega­nie przegrzaniu i zmar­znięciu),

- dbanie o higienę po­przez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.

 

Zdrowa żywność

- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia­łu (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów, picie kompotów, so­ków, ograniczanie na­pojów gazowanych),

- przezwyciężanie nie­chęci do nieznanych potraw.

 

Tydzień piąty. Temat tygodnia: A deszcz pada i pada...

Poznajemy przyrodę

Jesień

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia,

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwie­rząt.

Plan pracy na grudzień

Tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Co robić w taki smut­ny czas?

Poznajemy przyrodę

Jesień

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia.

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

- ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych wy­stępujących w danej porze roku (zapobiega­nie przegrzaniu i zmar­znięciu),

- przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.

 

Tydzień drugi. Temat tygodnia: Nadeszła zima

Poznajemy przyrodę

Zima

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zi­mowej szacie,

- poznawanie zjawisk at­mosferycznych charak­terystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, 

- poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwa­gi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w so­bie.

 

Tydzień trzeci. Temat tygodnia: Święta tuż-tuż

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia, Wielkanocy,

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Innowacja pedagogiczna

Grudzień – świąteczne potrawy.
1.Pierniczki pachnące dalekimi podróżami...
Kluczowe słowa: piernik, korzenie, bakalie, zapachy przypraw, skąd mamy przyprawy.
Zadania: c.d. tematu mąka- wałkowanie, wykrawanie, pieczenie i ozdabianie; upominek dla
najbliższych.
2.Tradycja kolacji wigilijnej, wigilijne potrawy
Kluczowe słowo: nazwy potraw, post, (makowiec albo kluski z makiem i bakaliami).
Zadania: nakrywanie do stołu, serwetki, sztućce, (mak i makówka, wielkość ziaren).

 

Tydzień czwarty. Temat tygodnia: Woda - źródło życia i zdrowia

Poznajemy przyrodę
- wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
- badanie zjawisk związanych z przyrodą nieożywioną, np. badanie zmian  stanów skupienia wody.