Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Nasi przyjaciele z Kusel

Historia współpracy
Publicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr 21 w Kędzierzynie- Koźlu
z Integracyjnym Przedszkolem w Kusel działającym przy firmie Lebenshilfe.

 

Jesienią w 2006 roku z wizytą do naszego przedszkola przyjechała delegacja firmy Lebenshilfe Kusel z Niemiec.

Wśród osób odwiedzających była pani Alexandra Spinda, z pochodzenia kędzierzynianka, dyrektorka integracyjnego przedszkola, które stanowi jeden z profili działalności firmy Lebenshilfe Kusel, zajmującej się opieką nad niepełnosprawnymi osobami od niemowlęctwa do późnej starości.

Po wizycie w naszym przedszkolu pani dyrektor Alexandra Spinda wyraziła chęć współpracy z naszym przedszkolem,
utrzymywany był stały kontakt telefoniczny i listowny.

Latem w 2009 roku przedstawiciele naszej placówki zostali zaproszeni przez panią dyrektor do Kusel i ugoszczeni w tamtejszej placówce.
Nasza delegacja odwiedziła Socjalno-Pediatryczne Centrum Wczesnego Wspomagnia Recha Westplatz, szkołę specjalną, Stacjonarny Dom Dziennego Pobytu „Radość”i przede wszystkim miała okazję dokładnie poznać pracę i funkcjonowanie przedszkola w Kusel i przekonać się jak dużo nas łączy: przyświeca nam ten sam cel, pracujemy tymi samymi metodami, mamy podobne wizje na przyszłość.

To, co nas różni to: komfort pracy, specjalistyczne wyposażenie, pomoce terapeutyczne, a także możliwości adaptacyjne budynku, łatwość pozyskiwania nowych funduszy na rozwój placówki.

Bardzo spodobała się koleżankom sala doświadczania świata.

Naszym marzeniem od dłuższego czasu było stworzenie takiej Sali w naszym przedszkolu, by podnieść efekty zmysłowego rozwoju naszych wychowanków i relaksowania dzieci z problemami emocjonalno-rozwojowymi.
Pani Alexandra Spinda przy okazji prywatnego pobytu w Kędzierzynie-Koźlu, podczas św. Bożego Narodzenia oprócz życzeń i kart świątecznych, przywiozła nam w prezencie projektor z wkładami, który był zaczątkiem konkretnych działań w kierunku stworzenia sali doświadczania świata, o której tak marzyłyśmy.

Pod koniec roku szkolnego2009/2010 panie Marta i Alina opracowały wieloletni projekt pod hasłem „Małe i duże Kacpra podróże”, którego celem
jest wymiana pomiędzy jego uczestnikami informacji służących lepszemu poznaniu się, dzieci będą uczyły się autoprezentacji, nabywały umiejętności medialnych, pracy z wykorzystaniem komputera i jego narzędzi komunikacyjnych, poznają miasta, tradycje i zabawy kolegów
z zagranicy. Propozycję projektu przesłałyśmy koleżankom z Kusel, gdzie uzyskał aprobatę kadry i dyrekcji.

I projekt pod hasłem „Małe i duże Kacpra podróże” realizowany był w latach 2010/11 efektem, którego było zaproszenie i udział delegacji z Kusel w quizie wiadomości zdobytych przez dzieci z naszego przedszkola w trakcie projektu.

II projekt pod hasłem „Małe i duże Kacpra podróże w słowie i obrazku” realizowany był w latach 2011/12 i efektem tych działań był słowniczek polsko-niemiecki wykonany przez dzieci z grupy Dinusie.

Obecnie realizujemy III projekt „Małe i duże Kacpra podróże – tradycje i obrzędy pielęgnowane w naszych przedszkolach” w założeniu efektem działań ma być powstanie albumu prezentującego obchody różnych tradycji w naszych placówkach.