Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Kontynuacja "Programu Promującego Zdrowie"

25 września 2018 r. promujemy zdrowie

            W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy realizację „Programu promującego zdrowie poprzez aktywność ruchową: RUCH – TANIEC – GIMNASTYKA – RELAKS”. 
            W minionym roku szkolnym wszystkie grupy przedszkolne z zaangażowaniem realizowały założenia tego programu. Podejmowane przedsięwzięcia koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności tanecznych u dzieci, a tym samym sukcesywnie przyczyniały się do stymulacji ogólnego rozwoju psychomotorycznego. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane dzięki dobrej współpracy całej społeczności przedszkolnej. Wspólne działania przyczyniły się do wzrostu integracji przedszkola, nie tylko z środowiskiem lokalnym, ale też z placówkami z innych krajów (dzięki partycypacji placówki w programie eTwinning i możliwości wykorzystania technologii ICT). Warto również dodać, iż realizacja rozmaitych aktywności promujących zdrowy styl życia wywołała szereg pozytywnych emocji i niezwykłych przeżyć u wychowanków. Z kolei efekty podjętych wyzwań zadawalają nas i mobilizują do dalszej pracy. 
            W obecnym roku szkolnym nasze działania będą skoncentrowane w głównej mierze na stymulowaniu wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci z wykorzystaniem elementów gimnastyki, w tym artystycznej i korekcyjnej. Warto zaznaczyć, iż świadomość ciała, poprawna sylwetka oraz prawidłowo rozwijające się stopy mają piorytetowe znaczenie w osiąganiu wysokiego stopnia rozwoju umiejętności ruchowych dziecka. Mimo, iż wychowankowie różnią się od siebie sprawnością fizyczną, to jednak często wysoce zróżnicowany poziom danych umiejętności, nie przyczynia się do obalenia stwierdzenia, iż podstawą kapitału każdego dziecka jest ogromna potrzeba ruchu. W związku z tym pragniemy, przede wszystkim włączyć aktywne spędzanie czasu wolnego do rytmu dnia. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania, a zwłaszcza umiejętne łączenie zabawy z ruchem, zachęcą podopiecznych do podejmowania ruchowych wyzwań, jednocześnie wyzwalając w nich radość i poczucie satysfakcji.
           Chcemy nauczyć dzieci czerpania przyjemności z aktywności ruchowej oraz zaszczepić prawidłowe nawyki i postawy względem własnego ciała. Posiadamy nowe pomysły angażujące dzieci, rodziców i szersze środowisko lokalne, gdyż jesteśmy przekonani, że razem możemy wiele.

powrót do listy aktualności