Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Projekty: Podsumowanie projketu eTwinning "KINDERGARTENS ARTISTIC CHALLENGE"

22 czerwca 2019 r. misie

Projekt "Kindergartens artistic challenge"/ "Przedszkolne artystyczne wyzwanie" realizowany był od września do czerwca 2019 r. w grupie „Misie” za pośrednictwem platformy internetowej „eTwinning”, wspólnie z placówkami oświatowymi z takich państw, jak: Turcja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Rumunia. 


Założeniem tego przedsięwzięcia było dzielenie się pomysłami na prace plastyczne oraz ich wykonywanie z użyciem rozmaitych materiałów, kształtowanie umiejętności manualnych, rozwijanie kreatywności, a także zapoznanie się z charakterystyką krajów uczestniczących w projekcie. 

W ramach niniejszego projektu wychowankowie:
 - zgłębili informacje związane z poszczególnymi krajami partnerskimi (m.in. poznanie map, flag, zabytków);
- dzielili się sposobami na realizowanie poszczególnych działań projektowych; 
- zapoznawali się z rozmaitymi materiałami plastyczno-technicznymi oraz przyrodniczymi, a tym samym nabywali sensorycznych doświadczeń, 
- uczestniczyli rozmowach, pogadankach wprowadzających do danej tematyki; 
- wykonywali prace plastyczne zgodnie z przyjętym harmonogramem: "Wspomnienia z wakacji", "Jesień", "Boże Narodzenie", "Zima", "Projekt maskotki"- zwierzęcia symbolizującego dany projekt, "Wiosna", "Prezent z okazji Dnia Mamy";
- brali udział w konkursie polegającym na wykonaniu podobizny maskotki, będącej symbolem tego przedsięwzięcia i nawiązującej do danego kraju; dzieci stworzyły wizerunek orła oraz zredagowały opis zachęcający do oddawania głosów na niego; 
- wspólnie sformułowali opowiadanie opisujące wizytę „Bocianicy Lily” (wybranego przez większość symbolu projektu) w Kędzierzynie-Koźlu; "Misie" dzieliły się własną wiedzą nt. zabytków naszego miasta; 
- obserwowali działania realizowane przez ich kolegów za pośrednictwem platformy eTwinning oraz brali udział w rozmowach na temat własnych spostrzeżeń po ich obejrzeniu.

 Zauważa się, iż realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do: zwiększenia sprawności manualnej i grafomotorycznej, doznań sensorycznych, zdolności wiązanych z planowaniem i organizacją własnej pracy; wzbogacenie bazy pomysłów na wykonywanie tematycznych prac plastycznych; wzrostu kreatywności, wrażliwości na doznania estetyczne oraz wiedzy nt. państw uczestniczących w danym przedsięwzięciu.

powrót do listy projektów